Oblastné voľby 2015

Náš brat Vojto napísal pekný článok k oblastným voľbám:   V zasadačke ústredia SLSK na Mokrohájskej ul. v Bratislave sa 18.11.2015 vo večerných hodinách konalo výročné zhromaždenie delegátov Bratislavskej skautskej oblasti.