Deň so šatkou 2015

V piatok 24. 4. 2015 na Sv. Juraja sa uskutočnil deň so skautskou šatkou. Skauti a skautky z celého slovenska tento deň nosili na sebe skautskú šatku, aby spropagovali skauting vo svojej okolí.