Vyrastať v skautskej družine znamená chopiť sa šance a žiť naplno.
Byť aktívnym a nájsť vlastné miesto vo svete.

Skauting deti rozvíja láskavým a pevným vedením a dobre navrhnutým programom.

Ikeď to vyzerá, že sa v klubovni len hráme, kažkou hrou sa niečo konkrétne učíme. Vďaka tomu tomu skautov často spoznáte aj keď sú bez skautských šatiek.

Sú to aktívni mladí ľudia, ktorým ide viac ako o seba. Všímajú si, čo sa deje okolo nich a časti dianie sami menia a zlepšujú.

Rovnako dobre sa vedia postarať sami o seba. Skauti a skautky totiž odmalička trénujú život v skupine. Vedia sa tak nie len prispôsobovať, ale aj vyjadrovať a presadiť sa. Tiež sa vďaka pevným priateľstvám v družine len málokedy cítia sami.

O čom je skauting?

Našim cieľom je, aby každý človek, ktorý zažil skauting, sa snažil, ako najlepšie vie, byť:

Slobodným a rozvinutým človekom,

 • ktorý si je vedomý vlastnej dôstojnosti, vlastných predností a obmedzení;
 • ktorý sa neustále zdokonaľuje;
 • ktorý si dokáže nájsť primerané zamestnanie, kde môže využívať svoje schopnosti;
 • na ktorého slovo a charakter sa dá spoľahnúť;

Aktívnym členom svojej spoločnosti,

 • ktorý je oddaný svojej vlasti, kraju, ľuďom a kultúre;
 • ktorý podporuje demokraciu a pluralitu;
 • ktorý chápe politickú dimenziu spoločnosti a hrá aktívnu a konštruktívnu rolu vo verejnom živote;
 • ktorý podporuje toleranciu, mier a medzinárodnú spoluprácu;
 • ktorý je schopný čeliť prejavom rasovej, etnickej či inej neznášanlivosti; ktorý má rád prírodu a aktívne ju chráni;

Príjemným človekom,

 • ktorý berie život pozitívne a s humorom;
 • ktorý je skutočným priateľom;
 • ktorý rešpektuje a bráni práva a dôstojnosť druhých;
 • ktorého napĺňa služba iným;
 • ktorý dokáže svoju rodinu budovať na základe lásky, pravdy, spravodlivosti a vzájomnej pomoci;

Duchovne bohatým človekom,

 • ktorý objavuje duchovnú realitu presahujúcu materiálny sveta a dávajúcu zmysel a smer životu;
 • ktorý žije podľa nájdených duchovných princípov;
 • ktorý rešpektuje tých, ktorí hľadajú či nachádzajú iné odpovede a pohľady na duchovnú realitu a čelí fanatizmu či fundamentalizmu;
 • ktorý si cení všetko, čo je dobré vo svete a v ľuďoch okolo neho.