Varenie pre ľudí bez domova v Domci OZ Vagus

Prečo ťa potrebujeme DOMCE je denné nízkoprahové centrum pre ľudí bez domova OZ Vagus a jednou z jeho služieb je poskytovanie stravy. Aktuálna proba s Domca: “Považujeme za veľmi dôležité vo varení pokračovať, pretože naše denné centrum je pre mnohých ľudí jediná možnosť ako sa počas dňa najesť. Radi by sme poskytli obedy našim návštevníkom…

Výdaj obedov ľuďom bez domova v spolupráci s Maltézskymi rytiermi

Prečo Ťa potrebujeme Maltézsky rád pomáha okrem inej služby aj výdajom obedov ľuďom bez domova. Vyľudnené centrum Bratislavy počas pandémie COVID-19 spôsobilo, že ľudia bez domova, ktorí boli odkázaní na dary a príspevky od okoloidúcich, musia aktuálne okrem pocitu veľkej samoty bojovať aj s akútnym nedostatkom prostriedkov – väčšinou bez možnosti zabezpečenia si najzákladnejšej stravy.…

Rozvoz a výdaj obedov s Maltézskymi rytiermi

Prečo ťa potrebujeme Maltézsky rád pomáha okrem inej služby aj rozvozom obedov odkázaným seniorom. V aktuálnej situácii sa im zvýšil dopyt po obedoch a zapájajú do rozvozu ďalšieho šoféra. Nakoľko je objednávok veľa, rozvoz vždy so šoférom robí aj dobrovoľník, vďaka tomu sa podarí za deň jednej posádke stihnúť rozviezť všetky potrebné obedy. Niektorí stáli…