Venčenie domácich zvierat seniorom

Prečo ťa potrebujeme? Seniori sú pri pandémii COVID-19 tou najohrozenejšou skupinou a je potrebné, aby sa dostatočne chránili a obmedzovali svoj pohyb aj na vonkajších priestranstvách, hlavne tam, kde je väčšia koncentrácia ľudí. Na základe toho mesto Bratislava zriadilo Senior linku, prostredníctvom ktorej môžu odkázaní seniori okrem iného požiadať o pomoc s venčením svojich domácich…

Nákupy seniorom v spolupráci s mestom Bratislava

Prečo ťa potrebujeme  Seniori sú pri pandémii COVID-19 tou najohrozenejšou skupinou a je potrebné, aby čím menej navštevovali obchody a akékoľvek miesta s vyššou koncentráciou ľudí. Na základe toho mesto Bratislava zriadilo Senior linku, prostredníctvom ktorej môžu odkázaní seniori okrem iného požiadať o pomoc s nákupmi potravín. Štandardné nákupy mesto zabezpečiť vie. Avšak nákupy so…

Varenie pre ľudí bez domova v Domci OZ Vagus

Prečo ťa potrebujeme DOMCE je denné nízkoprahové centrum pre ľudí bez domova OZ Vagus a jednou z jeho služieb je poskytovanie stravy. Aktuálna proba s Domca: “Považujeme za veľmi dôležité vo varení pokračovať, pretože naše denné centrum je pre mnohých ľudí jediná možnosť ako sa počas dňa najesť. Radi by sme poskytli obedy našim návštevníkom…

Šitie rúšok pre tých, čo to potrebujú

Prečo Ťa potrebujeme Rúšok je všade nedostatok. Bratislavské dobrovoľnícke centrum spustilo výzvu  #kazdypotrebujerusko a za prvý týždeň od spustenia výzvy dobrovoľníci ušili a rozniesli rúška pre ľudí bez domova, deti v krízových centrách aj sestričky v nemocniciach. Teraz spájame sily a chceme zabezpečiť rúška aj pre tých najzraniteľnejších – osamelých seniorov, ktorých je v Bratislave…

Výdaj obedov ľuďom bez domova v spolupráci s Maltézskymi rytiermi

Prečo Ťa potrebujeme Maltézsky rád pomáha okrem inej služby aj výdajom obedov ľuďom bez domova. Vyľudnené centrum Bratislavy počas pandémie COVID-19 spôsobilo, že ľudia bez domova, ktorí boli odkázaní na dary a príspevky od okoloidúcich, musia aktuálne okrem pocitu veľkej samoty bojovať aj s akútnym nedostatkom prostriedkov – väčšinou bez možnosti zabezpečenia si najzákladnejšej stravy.…

Rozvoz a výdaj obedov s Maltézskymi rytiermi

Prečo ťa potrebujeme Maltézsky rád pomáha okrem inej služby aj rozvozom obedov odkázaným seniorom. V aktuálnej situácii sa im zvýšil dopyt po obedoch a zapájajú do rozvozu ďalšieho šoféra. Nakoľko je objednávok veľa, rozvoz vždy so šoférom robí aj dobrovoľník, vďaka tomu sa podarí za deň jednej posádke stihnúť rozviezť všetky potrebné obedy. Niektorí stáli…