Zahraničné novinky 4/2018

HĽADÁME   Staň sa lokálnym skautským sprievodcom! Local Scout Guide je projekt, kde spájame zahraničných skautov, ktorí chcú navštíviť Slovensko, so slovenskými skautmi, ktorí im radi pomôžu či už poskytnutím nocľahu v klubovni, prehliadkou mesta, výletom alebo čímkoľvek iným, čo urobí pobyt zahraničných skautov u nás nezabudnuteľným. Hľadáme teda ľudí, ktorí by boli ochotní sprevádzať…