Milí priatelia, tento rok nás môžete podporiť poukázaním 2% z Vašich daní priamo Bratislavskej skautskej oblasti. Nižšie nájdete stručný postup ako na to.

 

Zamestnanec – daňové priznanie Vám robí zamestnávateľ:

 • Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov
 • Stiahnite si a vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane.
 • Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Údaje Zaplatená daň (kolónka č.12) aj dátum zaplatenia dane (č.14) vyplňte podľa tlačiva od zamestnávateľa (Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov) Zo zaplatenej dane vyrátajte 2% a vyplňte do kolónky č.13
 • Nezabudnite v spodnej časti doplniť aktuálny dátum a tlačivo podpísať
 • Najneskôr do 30. apríla 2020 doručte poštou či osobne obe tlačivá daňovému úradu v mieste vášho bydliska. Adresu Vášho daňového úradu nájdete na tomto linku.
 • Ak chcete poukázať 3% z dane povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

[button link=“https://bso.skauting.sk/wp-content/uploads/2020/03/Vyhlasenie_2percenta_BSO.pdf“ color=“red“ newwindow=“yes“] STIAHNUŤ VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2% Z DANE[/button]

 

Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami:

Vypočítajte si:
Odošlite v lehote na podanie daňového priznania:
elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie – vytlačte a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2020) na daňový úrad
Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

 • Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane
 • V Daňovom priznaní pre fyzické osoby do kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa (oddiel VIII alebo XII) uveďte údaje Bratislavskej skautskej rady.
 • Odošlite v lehote na podanie daňového priznania:
  • elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie – vytlačte a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2020) na daňový úrad podľa miesta bydliska. Adresu daňového úradu nájdete na tomto linku.
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

Údaje Bratislavskej skautskej rady
IČO: 31788505 (zarovnať doprava!)
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov): SLOVENSKÝ SKAUTING, BRATISLAVSKÁ SKAUTSKÁ RADA
Sídlo – Ulica: MOKROHÁJSKA CESTA
Súpisné/orientačné číslo: 6
PSČ: 84104
Obec: BRATISLAVA

 

Právnické osoby:

 • Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  • Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
  • Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Do daňového priznania je potrebné uviesť údaje Bratislavskej skautskej rady.
 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 • Zaškrtnite, že súhlasíte so zaslaním údajov, aby sme sa vám mohli poďakovať :). Zasiela sa obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma, NIE suma 2%.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad zvyčajne podľa Vášho sídla. Adresu nájdete na tomto linku. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.